Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu https://tinastudio.sk/

Adresa pre komunikáciu: TINA studio s.r.o., Športová 1780/29, Michalovce 071 01,
Slovenská republika
Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované
začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny
□Iné……………………………………………………..
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet
uveďte jeho číslo:
V ……………………………… dňa: …………………

……………………………………..
Podpis zákazníka

Tinastudio

Objednajte si termín

Loading...

Tinastudio

Objednajte si termín

Loading...
Tinastudio - Booking

FREE
VIEW