Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu https://tinastudio.sk/

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: TINA studio s.r.o., Športová 1780/29, Michalovce 071 01, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento
tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

Tinastudio

Objednajte si termín

Loading...

Tinastudio

Objednajte si termín

Loading...
Tinastudio - Booking

FREE
VIEW